Getränk

Bier :
Egger Fläsche 5.0 dl Fr. 4.-
Egger chlys Fläschli 2.9 dl Fr. 3.-

Brönnti Wasser:
Zwätschge, Chrüter, Bätzi
u anders meh... 2 cl Fr. 2.50

Alkoholfreyi Getränk:
Henniez, Orange,
Zitron, usw. 1Lit. Fr. 5.-
Gaffee, Tee Fr. 3.-